Uw gegevens, uw keuze

Ontdek wat Black Tiger Belgium doet met uw gegevens,
in alle transparantie

Over Black Tiger Belgium

Bij Black Tiger Belgium zijn wij overtuigd van het belang van de AVG en de rechten die deze toekent aan de betrokkenen.

Daarom hebben wij deze specifieke webpagina gecreëerd. Deze webbpagina is  volledig gewijd aan het verstrekken van informatie aan de betrokkenen.

Zij  heeft als doel aan de betrokkenen uit te leggen welke verwerkingen Black Tiger Belgium uitvoert met hun persoonsgegevens en hen een eenvoudige en efficiënte manier te bieden om de rechten van verzet, rectificatie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en toegang uit te oefenen, die de AVG hen biedt.

Lees hier hoe Black Tiger Belgium, in het kader van haar commerciële activiteiten, de persoonsgegevens verwerkt waarover zij beschikt in haar consumenten- en bedrijvenbestand.

Lees hier hoe Black Tiger Belgium de persoonsgegevens verwerkt :

Lees wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen