Welke rechten hebt u bij Permesso?

Hoe kunt u ze uitoefenen?

Bij Permesso zijn uw rechten geen loze woorden.

Met de ingang van de AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming) zijn er nieuwe rechten die u als consument verkrijgt. Dit nieuwe Europese reglement is een geheel nieuw referentiekader ter bescherming van persoonlijke gegevens waarbij elke speler in de marketing industries- waaronder Permesso- deze nieuwe regels moeten respecteren, met ingang van 25 Mei 2018.

Bij Permesso hebben wij deze datum niet afgewacht om uw rechten te respecteren. Wij geloven dat de bescherming van uw persoonsgegevens en de transparantie van wat wij er mee doen essentieel zijn voor het vertrouwen dat u in ons schenkt.

Omdat u dit vertrouwen moeten kunnen testen, aanpassen of opzeggen hebben wij een overzichtelijk platform gemaakt waarin uw rechten meteen kunt toepassen.

U hebt het recht te vragen dat uw gegevens volledig uit onze database worden gewist in de door de wet opgesomde gevallen (onwettige verwerking, verwerking die nutteloos is geworden ten aanzien van de nagestreefde doeleinden, als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking en u deze toestemming weer intrekt, …). U beschikt ook over dit recht wanneer u uw recht op verzet uitoefent voor direct-marketingdoeleinden.

Wilt u de toestemming die u aan Permesso hebt gegeven voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken? Geen probleem. Klik gewoon op de onderstaande link:

Uitschrijven

U wenst dat wij uw gegevens helemaal niet commercialiseren? Geen probleem!

Dit verzoek kan het gebruik van uw gegevens voor :

  • direct marketing omvatten (wanneer onze klanten u promotie-aanbiedingen sturen).
  • Marketing profilering: het gebruik uitsluiten ivm het opstellen van marketingprofielen op basis van uw gegevens (om u de reclame te sturen waarvan wij denken dat ze u het meest interesseert, in functie van uw marketingprofiel).

 

 

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan Permesso heeft meegedeeld.

Ontvangt u onze e-mails in de verkeerde taal? Wordt uw naam verkeerd gespeld?

U hebt het recht ons te vragen de onjuiste informatie over u te verbeteren of de onvolledige informatie aan te vullen.

Ga hiervoor gewoon naar uw profielpagina en corrigeer indien nodig:

Profielpagina

In geval van betwisting betreffende de verwerking van uw gegevens, kunt u de beperking van de verwerking van uw gegevens door Permesso vragen. In dit geval zullen wij uw gegevens niet meer gebruiken zolang de betwisting niet is opgelost.

U wenst te weten of u in ons Permesso bestand geregistreerd bent en over welke van uw gegevens wij beschikken? U wilt graag weten waar wij uw gegevens hebben gevonden? Om het antwoord op al deze vragen te kennen, en op de vragen die verderop vermeld staan, kunt u uw “recht op toegang” uitoefenen.

Overeenkomstig de privacyverordening hebt u het recht ons de volgende informatie over u te vragen:

1) of u in Permesso opgenomen bent

2) wat wij met uw gegevens doen

3) de categorieën van gegevens die wij over u verwerken

4) de bestemmelingen of categorieën van bestemmelingen aan wie wij uw persoonlijke gegevens kunnen doorgeven

5) hoe lang uw gegevens worden bewaard

6) de bevestiging van het bestaan van uw rechten (zie verderop)

7) de bron van uw gegevens (als u uw gegevens niet zelf hebt meegedeeld)

8) de bevestiging van het bestaan van een automatische profilering betreffende u, de logica daarvan, de betekenis en de gevolgen daarvan,

9) de informatie werd doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, beveiligingsmaatregelen die zijn genomen overeenkomstig de privacyverordening.