Uw consumenten- gegevens

Over het Consumentenbestand van Black Tiger Belgium

Black Tiger Belgium

verzamelt indirect persoonsgegevens via haar partnerships met commerciële bedrijven die haar bepaalde consumentengegevens uit hun bestanden meedelen.

Deze gegevens kunnen worden aangevuld met de informatie aangeboden door het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Hieronder bijvoorbeeld het gemiddelde inkomen van de buurt waar de betrokkenen wonen, het percentage tuinen in een buurt, het percentage eigenaars in een straat enz.

Al deze gegevens samen vormen ons Consumentenbestand gecommercialiseerd bij onze klanten.

Alles wat u moet weten over het Consumentenbestand

Wat?

Welke soorten persoonsgegevens hebben wij over u?

Lees meer

Hoe?

Hoe verzamelen wij deze informatie?

Lees meer

Waarom?

Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonsgegevens?

Lees meer

Lees wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen