Voor welke doeleiden gebruiken wij uw gegevens?

Black Tiger Belgium kan uw gegevens gebruiken voor drie doeleiden:

  1. Data quality
  2. Intern gebruik

Elk van deze doeleinden wordt hieronder meer gedetailleerd omschreven.

1.Data quality

In het kader van onze data quality activiteiten gebruiken wij uw gegevens om de door haar klanten verstrekte gegevens te bevestigen of te valideren en/of om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren door ze te formatteren, te standaardiseren, kleine correcties aan te brengen (cijfers of letters) en/of intern te koppelen (‘matching’).

Voorbeeld 1: bedrijven kunnen ons vragen na te gaan of de gegevens waarover zij beschikken, ook in ons bestand zijn opgenomen. Zo kunnen zij verifiëren of hun adressen up-to-date en correct zijn. In dit geval maken wij uw gegevens niet aan hen over, maar duiden wij enkel aan of het onderzochte gegeven overeenstemt met onze informatie of niet.

Voorbeeld 2 : wij kunnen een postcode corrigeren die niet overeenstemt met de opgegeven straat, of een verhuizing meedelen of de schrijfwijze van een naam corrigeren.

Voorbeeld 3: het gebeurt dat een bedrijf voor u over meerdere gegevens beschikt, maar deze niet intern aan elkaar gekoppeld heeft, bv. omdat deze niet allemaal bij dezelfde gelegenheid verzameld werden. In dit geval kunnen wij onze gegevens gebruiken om deze koppeling/interne matching uit te voeren. Als wij in ons bestand bijvoorbeeld beschikken over de gegevens “Mevrouw Sofie Vandenbos, Bosstraat in 1000 Groenbos, tel: 01.123.45.67, sofie@skynet.be” en in het bestand van de klant enerzijds “mevrouw Vandenbos” en haar postadres vinden en anderzijds sophie.vandenbos@skynet.be en het telefoonnummer 01.123.45.67, dan laten wij aan de klant weten dat het hier om dezelfde persoon gaat.

2. Intern gebruik

Wij kunnen uw gegevens ook verwerken voor intern gebruik binnen ons bedrijf, bijvoorbeeld:

  • Wij gebruiken uw gegevens om ons Consumentenbestand bij te werken zoals voorzien in art. 5.1. d AVG. Als wij dus dankzij een van onze bronnen vaststellen dat u verhuisd bent, zullen wij uw gegevens bijwerken, net als die van de andere leden van uw gezin die in ons bestand zijn opgenomen.
  • Om onze prestaties te evalueren (bijvoorbeeld via marktstudies).
  • Om statistische gegevens te verzamelen en marktanalyses op te stellen of te laten opstellen, voor financiële doeleinden, beheers-, marketing- of rapporteringsdoeleinden.
  • Om eventuele fraude, misdrijven en inbreuken te bestrijden en ons in staat te stellen om de afhandeling van geschillen en eventuele gerechtelijke procedures te verzekeren.