Welke soorten persoonsgegevens hebben wij over u ?

Black Tiger Belgium beschikt niet voor iedereen over dezelfde gegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn afhankelijk van de gegevens die de betrokkenen zelf of onze partners ons hebben medegedeeld. Hieronder vindt u een opsomming van de gegevens waarover Black Tiger Belgium kan beschikken met betrekking tot een persoon opgenomen in haar Consumentenbestand:

Algemene informatie

 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Taal
 • Leeftijd (of geboortedatum of vermoedelijke leeftijdsgroep)

Contactinformatie

 • Postadres
 • Vast telefoonnummer
 • GSM nummer
 • e-mailadres

Familie-typologie

Deze wordt verkregen door de gegevens uit onze bronnen te combineren met statistische modellen op basis van statistische en omgevingsinformatie betreffende de buurt van de betrokkene

Statistische gegevens

op het niveau van de buurt of de gemeente van de betrokkene

bv.  het gemiddelde inkomen in de buurt, percentage eigenaars/huurders, tuinen, werkloosheidspercentage, enz.

Informatie over de woonomgeving van de betrokkene

Dit is algemene informatie zoals de grootte van het terrein of de aan- of afwezigheid van zonnepanelen

Andere

 • De bron die ons uw gegevens verstrekt, kan ons ook de datum meedelen waarop u er voor het laatst contact mee hebt gehad (bijvoorbeeld omdat u een product of dienst hebt gekocht of aan een wedstrijd hebt deelgenomen). Aan de hand van deze informatie kunnen wij nagaan of uw gegevens wel degelijk juist en up-to-date zijn
 • In de mate van het mogelijke bewaren wij ook het tijdstip waarop al deze informatie ons werd meegedeeld of waarop er veranderingen in zijn aangebracht.