Welke soorten persoonsgegevens hebben wij over u ?

Black Tiger Belgium beschikt niet voor iedereen over dezelfde gegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn afhankelijk van de gegevens die onze partners (of eventueel de betrokkenen zelf) ons hebben medegedeeld. Hieronder vindt u een opsomming van de gegevens waarover Black Tiger Belgium kan beschikken met betrekking tot een persoon opgenomen in haar Consumentenbestand:

Algemene informatie

 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Taal
 • Geboortedatum of geboortejaar

Contactinformatie

 • Postadres
 • Vast telefoonnummer
 • GSM nummer
 • e-mailadres

Statistische informatie

Op het niveau van de buurt of de gemeente van de betrokkene zoals het gemiddelde inkomen in de buurt, percentage eigenaars/huurders, tuinen, werkloosheidspercentage, enz.

Andere

 • De bron die ons uw gegevens verstrekt, kan ons ook de datum meedelen waarop u er voor het laatst contact mee hebt gehad (bijvoorbeeld omdat u een product of dienst hebt gekocht of aan een wedstrijd hebt deelgenomen). Aan de hand van deze informatie kunnen wij nagaan of uw gegevens wel degelijk juist en up-to-date zijn en eventueel bijwerken.
 • In de mate van het mogelijke bewaren wij ook het tijdstip waarop al deze informatie ons werd meegedeeld of waarop er veranderingen in zijn aangebracht.