Uw professionele gegevens

Over Spectron,
het bedrijven bestand van Black Tiger Belgium

Black Tiger Belgium

verzamelt indirect professionele persoonsgevens (“professionele gegevens”) via samenwerkingsovereenkomsten met de Kruispuntbank van Ondernemingen, met de Nationale Bank en met commerciële bedrijven die haar bepaalde bedrijfsgegevens uit hun bestanden meedelen (zie verder). Black Tiger Belgium zamelt ook telefonisch bepaalde gegevens in bij bedrijven.

Deze gegevens kunnen ook worden aangevuld met bepaalde statistische informatie, vaak beschikbaar als Open Data, gerelateerd aan bv. het aantal werknemers werkzaam in een bepaalde regio, de grootte van het bedrijf enz.

Al deze gegevens samen vormen ons “bedrijvenbestand” dat wordt gecommercialiseerd bij onze klanten.

Al wat u hoort te weten over Spectron

Wat?

Welke soorten gegevens hebben wij over u ?

Lees meer

Hoe?

Hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens ?

Lees meer

Waarom?

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Lees meer

Lees wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen