Voor welke doeleiden gebruiken wij uw gegevens?

Black Tiger Belgium kan uw gegevens gebruiken voor twee doeleiden:

  1. Data Delivery
  2. Data quality
  3. Intern gebruik

Elk van deze doeleinden wordt hieronder meer gedetailleerd omschreven

1. Data Delivery

In het kader van onze Data Delivery activiteiten, commercialiseren wij uw persoonsgegevens voor prospectie en direct marketing doeleinden, om de door onze klanten ter beschikking gestelde databases te verrijken, om marketing profielen op te stellen en/of om marktonderzoek uit te voeren.

Voorbeeld 1: wij kunnen alle ondernemingen selecteren waarvan de maatschappelijke zetel in gemeente X is gevestigd, op verzoek van de in diezelfde gemeente gevestigde kantoorboekhandel die zijn nieuwe catalogus aan de ondernemingen in die gemeente wenst toe te zenden.

Voorbeeld 2: Wij kunnen zelfstandigen selecteren voor een energieleverancier die hen diensten wil aanbieden die op hun situatie zijn toegesneden.

Voorbeeld 3: Als het bedrijf uw bedrijfsnaam en postadres heeft, kunnen wij hun uw telefoonnummer en functie geven, als deze informatie beschikbaar is in onze database. Wij kunnen hen ook gegevens uit uw marketingprofiel verstrekken.

Voorbeeld 4: Wij hebben het reeds gehad over de marketingprofielen die wij opbouwen. Wij kunnen de gegevens van onze klanten ook analyseren aan de hand van profielen. Zo kunnen onze cliënten een beter inzicht krijgen in het soort mensen of bedrijven dat in hun producten geïnteresseerd is. Op basis van de grootte van uw bedrijf en de oprichtingsdatum zouden wij bijvoorbeeld kunnen bepalen dat uw bedrijf een start-up is die interessante telefoonabonnementen kan worden aangeboden.

Na analyse van de gegevens van onze cliënt, kunnen wij ook aanbieden om bedrijven met hetzelfde profiel uit onze database te selecteren.

Onze klanten kunnen deze selectie doorgeven aan sociale netwerken of andere media van hun keuze om na te gaan of zij de geselecteerde bedrijven in hun eigen databanken vinden en, op basis van het resultaat, hun advertentie op de webpagina van de betrokken bedrijven te plaatsen.

Ten slotte kunnen uw gegevens ook worden gebruikt voor marktonderzoek.

1. Data Quality

In het kader van onze data quality activiteiten gebruiken wij uw persoonsgegevens om de door haar klanten verstrekte gegevens te bevestigen of te valideren en/of om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren door ze te formatteren, te standaardiseren, correcties aan te brengen (cijfers of letters) en/of intern te koppelen (‘matching’).

Voorbeeld 1: bedrijven kunnen ons vragen na te gaan of de gegevens waarover zij beschikken, ook in ons bestand zijn opgenomen. Zo kunnen zij verifiëren of hun adressen up-to-date en correct zijn . In dit geval maken wij uw gegevens niet aan hen over, maar duiden wij enkel aan of het onderzochte gegeven overeenstemt met onze informatie of niet.

Voorbeeld 2 : wij kunnen een postcode corrigeren die niet overeenstemt met de opgegeven straat, of een verhuizing meedelen of de schrijfwijze van een naam corrigeren.

Voorbeeld 3: het gebeurt dat een bedrijf voor u over meerdere gegevens beschikt, maar deze niet intern aan elkaar gekoppeld heeft, bv. omdat deze niet allemaal bij dezelfde gelegenheid verzameld werden. In dit geval kunnen wij onze gegevens gebruiken om om deze koppeling/interne matching uit te voeren. Wij kunnen bijvoorbeeld aan de hand van uw naam, geboortedatum en/of adres vaststellen dat u een functie of mandaat uitoefent binnen verschillende bedrijven. Op die manier kunnen wij verbanden leggen tussen deze bedrijven of tussen de andere bestuurders of bedrijfsleiders.

3. Intern gebruik

Wij kunnen uw gegevens ook verwerken voor intern gebruik binnen ons bedrijf, bijvoorbeeld:

  • Wij gebruiken uw gegevens om ons bestand Spectron bij te werken zoals voorzien in art. 5.1. d AVG.. Als wij dus dankzij een van onze bronnen vaststellen dat uw bedrijf verhuisd is, zullen wij uw gegevens bijwerken, net als die van de andere leden personeelsleden van hetzelfde bedrijf opgenomen in ons bestand.
  • Om onze prestaties te evalueren (bijvoorbeeld via marktstudies).
  • Om statistische gegevens te verzamelen en marktanalyses op te stellen of te laten opstellen, voor financiële doeleinden, beheers-, marketing- of rapporteringsdoeleinden.
  • Om eventuele fraude, misdrijven en inbreuken te bestrijden en ons in staat te stellen om de afhandeling van geschillen en eventuele gerechtelijke procedures te verzekeren.

Black Tiger Belgium stelt aan haar klanten en prospecten de verschillende diensten voor zoals hierboven uiteengezet. Wij kunnen eveneens beroep doen op tussenpersonen om deze diensten te commercialiseren.