Welke soorten gegevens hebben wij over u ?

Black Tiger Belgium beschikt niet voor iedereen over dezelfde gegevens. Over welke gegevens wij beschikken, hangt af van de gegevens die de betrokkenen zelf of onze partners ons hebben medegedeeld. Hieronder vindt u een opsomming van de gegevens waarover Black Tiger Belgium kan beschikken in haar bedrijvenbestand:

Professionele persoonsgegevens

 • Naam, voornaam, geslacht en taal
 • Contactinformatie : professioneel postadres (dat kan tevens uw privé adres zijn) , vast professioneel telefoonnummer, professioneel GSM-nummer, professioneel e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Functie of titel: zoals bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder Wij beschikken niet over alle functies/mandaten , vnl op directie-niveau.
 • Datum van start of stopzetting van de uitoefening van een functie/mandaat
 • Afgeleide gegevens
 • Marketingprofiel

Andere gegevens betreffende de bedrijven:

 • Contactinformatie: adres, telefoon, e-mailadres
 • RSZ nummer, activiteiten code (volgens Nace indeling), paritair comité
 • Omvang van het bedrijf, aantal tewerkgestelde werknemers
 • Oprichtingsdatum, gegevens van en aantal vestigingen/bijkantoren/franchisehouders
 • Webpagina's, indien het bedrijf zich op sociale media bevindt, het adres ervan
 • Financiële informatie, eventuele solvabiliteit, faillissement, …