Welke rechten hebt u?

Hoe kunt u ze uitoefenen?

U wil niet dat wij uw gegevens commercialiseren? Geen probleem!

 

U hebt het recht te vragen dat uw gegevens volledig uit onze database worden gewist.

U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld.

Is uw adres verkeerd ? Wordt uw naam verkeerd gespeld?

U hebt het recht ons te vragen de onjuiste informatie over u te verbeteren of de onvolledige informatie aan te vullen.

In geval van betwisting betreffende de verwerking van uw gegevens, kunt u de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen. In dit geval zullen wij uw gegevens niet meer gebruiken zolang de betwisting niet is opgelost.

U wenst te weten of u in ons bestand geregistreerd bent en over welke gegevens wij beschikken? U wilt graag weten hoe wij uw gegevens hebben verkregen ? Om het antwoord op al deze vragen te kennen, en op de vragen die verderop vermeld staan, kunt u uw “recht op toegang” uitoefenen

Overeenkomstig de bepalingen van de AVG, hebt u het recht ons de volgende informatie over uzelf te vragen:

  1. Of uw gegevens in ons bestand opgenomen zijn
  2. Waarvoor wij uw gegevens gebruiken
  3. Welke de categorieën van gegevens zijn die wij over u verwerken
  4. Wie de bestemmelingen of categorieën van bestemmelingen zijn aan wie wij uw gegevens kunnen doorgeven
  5. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
  6. Welke de bron is  van uw gegevens (als u uw gegevens niet zelf hebt meegedeeld)
  7. de bevestiging van het bestaan van uw rechten
  8. de bevestiging van het bestaan van een automatische profilering betreffende uzelf, de gebruikte algoritmen, de betekenis en de gevolgen daarvan,
  9. Of de informatie werd doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte en welke beveiligingsmaatregelen hierbij werden genomen overeenkomstig de AVG